top of page

Witamy w Ogólnokrajowej Uzupełniającej Polskiej Szkole
i Przedszkolu na Węgrzech!

 • Od 20 lat pracujemy z dziećmi polonijnymi na terenie całych Węgier.

 • Uczymy języka polskiego i wychowujemy naszych podopiecznych w duchu poszanowania tradycji i kultury obu narodów, z których pochodzą.

 • Wierzymy w siłę przyjaźni - wiele wysiłku wkładamy w działania wspierające pozalekcyjne relacje między uczniami. 

 • Bardzo dużą wagę przykładamy do  przygotowania naszych uczniów do egzaminów kończących edukację jak matura z języka polskiego czy egzaminy ECL

 • Uczymy polskiego jako języka ojczystego, dziedziczonego lub obcego - w ten sposób każde przychodzące do nas dziecko uczy się w grupie jednolitej językowo, na poziomie dla niego odpowiednim.

 • Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną - mamy świeżo odnowiony własny budynek z  zamkniętym placem zabaw oraz własne podręczniki.

 • 20 éve dolgozunk lengyel gyökerű gyerekekkel szerte Magyarországon.

 • Tanulóinkat a két nemzet kultúráinak és hagyományainak megbecsülése jegyében neveljük, és ennek szellemében tanítjuk számukra a lengyel nyelvet is.

 • Hiszünk a barátság erejében - sok energiát fektetünk olyan tevékenységekbe, amelyek a diákok iskolán kívüli kapcsolatait támogatják.

 • Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjainkat felkészítsük az iskolát lezáró vizsgákra, mint például a lengyel érettségire vagy az ECL nyelvvizsgákra.

 • A lengyel nyelvet anyanyelvként, öröklött nyelvként vagy idegen nyelvként tanítjuk - így minden hozzánk érkező gyermek nyelvileg homogén csoportban, a neki megfelelő szinten tanul.

 • Nagyon jó oktatási bázissal rendelkezünk - saját, nemrég felújított épületünk van zárt játszótérrel és saját tankönyvekkel.

- Polska Szkoła i Przedszkole na Węgrzech, Polska Szkoła i Przedszkole w Budapeszcie - Strona szkoły

Üdvözöljük a Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola
és Kiegészítő Nemzetiségi Óvodában!

bottom of page