top of page

A LEKNI a középiskola 4 évfolyamán keresztül - 9. osztálytól 12. osztályig - készíti fel gimnazista tanulóit az érettségire lengyel nyelvből. A gimnazista diákok választhatnak, hogy milyen profilú oktatásban vesznek részt: lengyel irodalomórákon vagy nyelvórákon, amelyek a szókincsük bővítését és a nyelvvizsgára való felkészítést szolgálják (aki szeretné, természetesen mindkettőn részt vehet, hiszen az órák különböző időpontokban zajlanak). 
 

A magyarországi lengyel érettségi vizsga más jellegű, mint a lengyelországi iskolákban letett lengyel érettségi. Az előbbi valójában egy nyelvvizsga, amely az érettségiző nyelvi kompetenciáját méri fel - a lengyel mint idegen nyelv vizsga B2-es szintjéhez hasonló. A korábbi évek írásbeli vizsgái (2005-től kezdődően) a Kuratórium honlapján érhetők el. 
 
A LEKNI nem szervez önállóan érettségi vizsgát, de az illetékes magyarországi intézmények felkérésére minden évben érettségi vizsgabizottságot állít fel.
 
Az érettségi vizsgákat fizikailag a tanuló honos magyar iskolája szervezi és bonyolítja (közép szinten) vagy a magyarországi Kormányhivatal (emelt szinten). Az írásbeli vizsgákat lebonyolító magyar intézmények ezután a LEKNI tanárait kérik fel a dolgozatok javítására és a szóbeli vizsgákon való részvételre. 
 
A magyar oktatási törvény rendelkezései szerint a középiskolások a magyar gimnáziumban (vagy természetesen a magyar oktatási rendszeren belül működő kiegészítő iskolában) folytatott 4 éves lengyel nyelvi tanulmányaik után tehetik le az állami érettségi vizsgát lengyel nyelvből - ez alapján a honos középiskolájukban jelentkeznek erre a vizsgára. 
 
A nemzetiségi nyelvből tett érettségi vizsgák - mint más tantárgyak esetében - előrehozott formában is letehetők, miután a tanuló elvégezte a 10. osztályt (a középiskola 2. évfolyamát), valamint sikeresen letette a következő két év tananyagára vonatkozó osztályozó vizsgáját. A 
LEKNI minden évben tart osztályozó vizsgákat a jelentkező tanulók számára; ennek feltétele az oktatási törvény és a magyar Kormányhivatal rendelkezései alapján a magyar oktatási rendszerben működő középiskolában (magyar gimnáziumban vagy kiegészítő iskolában) folytatott legalább kétéves lengyel nyelvtanulásból származó osztályzatok megléte.

Polska Szkoła na Węgrzech przygotowuje uczniów do matury z języka polskiego jako narodowościowego przez 4 lata liceum - od klasy 9 do 12. Uczniowie klas gimnazjalnych mogą wybrać profil swojego kształcenia: zajęcia z literatury polskiej lub zajęcia językowe bogacące słownictwo i przygotowujące do egzaminu z języka (chętni mogą oczywiście chodzić na oba, bo zajęcia odbywają się w różnych terminach).

Węgierska matura z języka polskiego jest innym egzaminem niż matura z języka polskiego przeprowadzana w szkołach w Polsce. Jest egzaminem z języka, ocenia kompetencje językowe maturzysty – jest to egzamin podobny do egzaminu z języka polskiego, jako obcego na poziomie B2. Egzaminy pisemne z lat poprzednich (od 2005 roku) są dostępne na stronie kuratorium.

Ogólnokrajowa Polska Szkoła na Węgrzech samodzielnie nie przeprowadza egzaminu maturalnego, ale na wniosek odpowiednich instytucji węgierskich rokrocznie tworzy komisję maturalną.

 

Egzaminy maturalne organizuje i fizycznie przeprowadza macierzysta szkoła ucznia (matura poziomu średniego) lub węgierski Kormányhivatal (matura rozszerzona). Instytucje przeprowadzające egzaminy pisemne zwracają się potem do nauczycieli Polskiej Szkoły z prośbą o sprawdzenie prac, a także o przeprowadzenie egzaminów ustnych.

Zgodnie z przepisami węgierskiego prawa oświatowego uczniowie szkół średnich mogą przystępować do węgierskiego egzaminu maturalnego z języka narodowościowego po zaliczeniu 4 lat nauki języka polskiego w węgierskim gimnazjum (lub oczywiście szkole uzupełniającej działającej w ramach węgierskiego systemu oświaty) – na tej podstawie zgłaszają chęć zdawania takiego egzaminu w swojej macierzystej szkole średniej.

 

Egzaminy maturalne z języków narodowościowych – jak i z kilku innych przedmiotów – mogą być zdawane w trybie przyśpieszonym, po ukończeniu przez ucznia 10 klasy (2 klasy szkoły średniej) oraz po pomyślnym zdaniu egzaminu klasyfikacyjnego z kolejnych dwóch lat (osztályozó vizsga). Ogólnokrajowa Polska Szkoła na Węgrzech corocznie przeprowadza egzamin klasyfikacyjny dla chętnych uczniów – jego warunkiem wynikającym z przepisów prawa oświatowego i wykładni węgierskiego Kormányhivatal jest posiadanie ocen z przynajmniej dwóch lat nauki języka polskiego w szkole średniej działającej w węgierskim systemie oświaty (szkoła uzupełniająca lub węgierska szkoła średnia).  ​

Egzamin maturalny

Érettségi vizsga

logo bez tla-03.png
bottom of page