top of page

Historia szkoły

Az iskola története

Ogólnokrajowa Uzupełniająca Polska Szkoła i Przedszkole na Węgrzech rozpoczęły swoją działalność 1 września 2004 roku jako Ogólnokrajowa Szkoła Polska, która to utworzona została w wyniku przekształcenia dotychczasowego modelu nauczania polonijnego jakimi były tzw. "szkółki niedzielne".

Powstały one w odpowiedzi na potrzeby Polonii, gdyż wówczas nie było innej możliwości zapewnienia mieszkającym na Węgrzech dzieciom polonijnym nauki języka polskiego i działały przez ponad 20 lat na całym obszarze Węgier. Początkowo szkółki niedzielne znajdowały się pod patronatem PSK im. J. Bema, następnie od 1997 roku pieczę nad nauczaniem języka polskiego przejął Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej.

Organizacja ta stała się inicjatorem i założycielem Szkoły Polskiej na Węgrzech w formie tzw. szkoły w rozproszeniu, z główną siedzibą w Budapeszcie. Uczniowie spoza stolicy uczęszczają na zajęcia w oddziałach szkoły znajdujących się w różnych miastach kraju (m.in. w Pécs, w Debreczynie, Veszprém, Szentendre czy Szolnoku). Model naszej szkoły wykorzystała mniejszość bułgarska i grecka.

W 2009 roku, obok siedziby OSP, stanął nowy budynek szkolny. Na uroczystość przekazania budynku przyjechał ówczesny minister Ministerstwa Edukacji Narodowej- Krzysztof Stanowski.

W 2010 roku szkoła została uhonorowana prestiżową nagrodą ”za działalność na rzecz mniejszości narodowej” przyznawaną przez premiera Węgier.

​W 2012 roku, w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 23 marca, z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Szkoła otrzymała własny sztandar ufundowany przez Ambasadę RP w Budapeszcie.

W 2016 roku przy Ogólnokrajowej Szkole Polskiej na Węgrzech rozpoczął działalność Lokalny Ośrodek Metodyczny. Jest jednym z sieci placówek metodycznych powołanych do życia przez Oddział Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, których celem jest decentralizacja szkoleń dla nauczycieli polonijnych.

W 2017 roku powstała seria podręczników przygotowana specjalnie dla uczniów polonijnych. 

We wrześniu 2019 roku szkoła hucznie obchodziła 15-lecie działalności. Z tej okazji została odznaczona brązowym medalem Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz otrzymała życzenia od polskiej pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy.  

Od 2021 roku szkoła wydaje dwujęzyczne polsko-węgierskie świadectwa.

W 2022 roku zakończył się remont nowych, odziedziczonych po PIBM pomieszczeń szkolnych w Budapeszcie, w powstałym w ten sposób "budynku B" odsłonięto fresk polonijnej artystki Jolanty Hardejewicz-Hardy, a oferta edukacyjna szkoły została poszerzona o oddziały przedszkolne - co pociągnęło za sobą zmianę nazwy na: Ogólnokrajowa Uzupełniająca Polska Szkoła i Przedszkole na Węgrzech.

A Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda 2004. szeptember 1-jén kezdte meg működését Magyarországon országos jelleggel (akkori nevén: Országos Lengyel Nemzetiségi Iskola); az intézmény a korábbi lengyel oktatási modell, az úgynevezett "vasárnapi iskolák" átalakításának eredményeként jött létre.
 
A “vasárnapi iskolák” a lengyel közösség igényeire reagálva jöttek létre, mivel akkoriban nem volt más lehetőség a Magyarországon élő lengyel gyermekek lengyel nyelvű oktatására. Ezek az iskolák több mint 20 évig működtek országszerte. A “vasárnapi iskolák” kezdetben a budapesti Bem József Lengyel Kulturális Egyesület égisze alatt működtek, majd 1997-től a lengyel nyelv oktatásának ügyét az akkori Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat karolta fel. 
 
Ez a szervezet lett a magyarországi Lengyel Iskola ötletgazdája és megalapítója. Budapesti székhellyel létrejött az ún. „szétszórt iskolák” modellje. A nem fővárosi diákok az ország különféle városaiban (például Debrecenben, Pécsett, Szentendrén, Szolnokon vagy Veszprémben) található iskolai telephelyekre járnak órákra. Iskolánk modelljét a bolgár és a ​görög kisebbség is alkalmazta.
 
2009-ben az Országos Lengyel Önkormányzat székhelye mellé új iskolaépületet emeltek. Az iskolaépület átadási ünnepségén a lengyel Nemzeti Oktatási Minisztérium akkori vezetője, Krzysztof Stankowski is jelen volt. 
 
Az iskolát 2010-ben a magyar miniszterelnök által odaítélt, „A Nemzeti Kisebbségekért” elnevezésű rangos díjjal tüntették ki. 
 
2012-ben, a Lengyel-Magyar Barátság Napján, március 23-án az iskola a budapesti Lengyel Nagykövetség által finanszírozott lobogót kapott, amelyet Bronisław Komorowski, a Lengyel Köztársaság elnökének kezéből vehetett át.
 
2016-ban az akkori Országos Lengyel Nemzetiségi Iskolában kezdte meg működését a Helyi Módszertani Központ (LOM) magyarországi telephelye. Ez egyike azoknak a módszertani központoknak, amelyeket különféle hálózatokon keresztül a Lengyel Közösség Szövetségének Tanárképző Tagozata hozott létre azzal a céllal, hogy decentralizálja a lengyel tanárok képzését. 
 
2017-ben jelent meg egy kifejezetten a lengyel nemzetiségi diákok számára készült tankönyvsorozat.  
 
Az iskola 2019 szeptemberében fergetegesen ünnepelte 15 éves fennállását. Ebből az alkalomból megkapta a Lengyel Közösség Szövetségének bronzérmét, valamint jókívánságokat kapott Agata Kornhauser-Duda lengyel first lady-től is.
 
Az iskola 2021-től kétnyelvű lengyel-magyar 
bizonyítványokat állít ki. 
 
2022-ben befejeződött a budapesti LKM-től örökölt új tantermek felújítása, és az így átalakult “B épületben” átadásra került Hardejewicz-Hardy Jolanta lengyel festőművész falfestménye, az iskola oktatási kínálata pedig óvodai tagozattal bővült, az intézmény így kapott új nevet: Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda (rövidített nevén: LEKNI).

Nasze 15-lecie!

Nasze 15-lecie!

Odtwórz Wideo
Screenshot 2023-02-14 113613.png
bottom of page