top of page
ECL_LOGO.png

Nasza Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów maturalnych, a także do egzaminów państwowych (certyfikowych) o standardach europejskich (ECL). 

Jest zarejestrowaną placówką przyjmowania egzaminów ECL z języka polskiego.

Na egzamin zgłaszać się można wyłącznie przez stronę www.ecl.hu

Egzamin ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) to certyfikowany egzamin obejmujący języki państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym języka polskiego, oparty o jednolity, niezawodny i obowiązujący standard oceny znajomości języków obcych. Mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Jego początki sięgają 1992 roku, a cechą charakterystyczną jest porównywalność wyników egzaminacyjnych i certyfikatów we wszystkich egzaminowanych językach.

Egzamin jest akredytowany przez organizację EALTA (European Association for Language Testing and Assessment).

Sieć ośrodków egzaminacyjnych tworzą uniwersytety, szkoły wyższe i szkoły językowe w tym OGÓLNOKRAJOWA POLSKA SZKOŁA NA WĘGRZECH. Jednostką koordynującą jest Centrum Języków Obcych Uniwersytetu w Pécs.

ECL potwierdza pisemną i/lub ustną znajomość ogólnego języka polskiego, w zakresie tematów związanych z życiem osobistym i zawodowym, odpowiednio na poziomach: A2, B1, B2, C1, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin ECL nie zawiera testów gramatycznych, koncentruje się na praktycznych umiejętnościach komunikacyjnych sprawdzając 4 kompetencje językowe: rozumienie tekstu czytanego, umiejętność pisania, rozumienie ze słuchu, umiejętność mówienia.

Ważne informacje (w języku angielskim):

regulamin egzaminu ECL

części egzaminu ECL

informacje o aplikacji ECL

opłaty za egzaminy ECL

terminy egzaminów 2023

Iskolánk közép- és emeltszinten készít fel tanulókat érettségi vizsgára, valamint felkészít az európai színvonalú, államilag elismert ECL nyelvvizsgára is.
Iskolánk minősített ECL-vizsgahely.

 

A vizsgára kizárólagosan www.ecl.hu oldalon lehet jelentkezni.

 

A “European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages” elnevezésből alkotott, “ECL” betűszóval jelölt nyelvvizsgák szakmai gondozását tagállamonként egy-egy neves egyetem, nyelviskola vállalta, amely végzi az általa képviselt nyelvből a vizsgatesztek összeállítását és a vizsgadolgozatok értékelését. A standardizálás során kidolgozott egységes elvek alapján angolból, németből, olaszból, franciából, spanyolból, magyarból, szlovákból, lengyelből, románból, bolgárból, csehből, oroszból, horvátból, szerbből és héberből tehető ECL nyelvvizsga. A vizsgarendszert és a vizsganyelvek közül az angolt, a németet és a magyart a NYAT akkreditálta, az összes többi ECL vizsganyelvből kiegészítő vizsga nélküli honosítással szerezhető meg az akkreditált bizonyítvány. 


A vizsgaközpontok hálózatát egyetemek, főiskolák és nyelviskolák alkotják, köztük a Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda. A koordinációért a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Központja felel.

A vizsgafeladatok tartalmát és formáját a szakértők alapos vizsgálatok és speciális célcsoportokon történő kipróbálás után határozták meg. Az ECL nyelvvizsga azt méri (A2, B1, B2, C1 szinteken), hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban, szóban és írásban kommunikálni a választott vizsganyelven. Az összehasonlíthatóság az ECL vizsgák egyik fontos ismérve. Ezt szolgálják a vizsgák egységes alapelvei, illetve az egységes alapelvekhez igazodó vizsgaanyagok és vizsgabizonyítványok. A vizsgák egységes alapelveinek megfelelően valamennyi nyelvből azonosak a nyelvtudás értékelésének szempontjai, kritériumai, és azonos a vizsgaanyagok jellege is.

Az ECL vizsga nem tartalmaz nyelvtani teszteket, a gyakorlati kommunikációs készségekre fókuszál 4 nyelvi kompetencia ellenőrzésével: szövegértés, íráskészség, halláskészség és beszédkészség.
 

ECL vizsgaszabályzat

ECL vizsgarészek

ECL jelentkezési információk

Vizsgaidőpontok 2023

logo bez tla-03.png
bottom of page