top of page

Legitymacja ucznia polonijnego

...

legitymacja-ucznia-zagraniczna-wzor_orig.png

Legitymacje wydawane są przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły - wnioski przyjmuje szkolny sekretariat i dostarcza je razem.

 

Wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji jest nieodpłatne.

 

Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18 roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie.

 

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów w Polsce:

- 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

- 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,

- do muzeów,

- do parków narodowych.

 

Legitymacja zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia ucznia, nazwę szkoły, w której się uczy, nazwę konsulatu i jego pieczęć oraz datę ważności.

 

Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) – mogą to być również dokumenty węgierskie. Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi.

 

Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletniości – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy 18 lat, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.

Legitymacje są wydawane na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie – w naszym przypadku jest to 30 września kolejnego roku.

 

...

logo_uj_1.png
bottom of page