top of page

Świadectwo

Bizonyítvány

Ogólnokrajowa Polska Szkoła na Węgrzech wydaje świadectwa węgierskiego systemu oświaty, na którym wpisywane są oceny z języka polskiego i wiedzy o Polsce.

 

Od roku szkolnego 2020/21 wydawane świadectwa są dokumentami dwujęzycznymi (polsko-węgierskimi).

Poza tym ocena z języka polskiego, jako narodowościowego może zostać równolegle wpisana na świadectwo macierzystej szkoły węgierskiej ucznia (tak podstawowej jaki i średniej) oraz na świadectwo maturalne.

 

Wpisu dokonuje się na wniosek i za zgodą rodziców i uczniów (na koniec każdego semestru Polska Szkoła oficjalnie zawiadamia szkoły macierzyste o postępach ucznia w nauce i otrzymanej ocenie). Uzyskana ocena liczy się do średniej – uczeń ma jeden przedmiot więcej niż jego koledzy i koleżanki z klasy.

A Lengyel Kiegészítő Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Kiegészítő Nemzetiségi Óvoda a magyar oktatási rendszer bizonyítványait állítja ki, amelyeken a lengyel nyelv és az országismeret tantárgyak jegyei szerepelnek.
 
A 2020/21-es tanévtől kiadott bizonyítványok kétnyelvű (lengyel-magyar) dokumentumok. 
 
Ezen kívül a lengyel nyelvből, mint nemzetiségi nyelvből szerzett jegy egyidejűleg beírható a diák általános iskolai, középiskolai, illetve érettségi bizonyítványába.
 

A beírás a szülők és gyermek kérésére és tudtával történik (minden félév végén a LEKNI hivatalosan értesíti a honos magyar iskolákat a vendégtanuló előmeneteléről és osztályzatairól). A vendégtanuló így szerzett jegye beleszámít a tanuló magyar iskolai tanulmányainak átlagába - a tanulónak így eggyel több tantárgya van, mint az osztálytársainak.

bottom of page